Külür Sanat Birliği Erişim Bilgileri:
Kültür ve Sanat Birliği
Ayazağa Kampüsü
34469 Maslak/İstanbul
tel: 0 212 285 33 09
fax: 0 212 285 62 32

e-posta: ksb@itu.edu.tr


Kültür Sanat Birliği Eş Başkanları:

Yrd.Doç.Dr. Özgür ÜSTÜN
tel: 285 67 42
e-posta:ksb@itu.edu.tr


Doç.Dr. Hakan AKYILDIZ
tel: 285 64 88
e-posta:ksb@itu.edu.tr


.